Oferta usług w zakresie ochrony przeciwpożarowej:

 • Opracowanie programu szkolenia przeciwpożarowego
 • Opracowanie programu szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy
 • Przeprowadzenie szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • Przeprowadzenie szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy
 • Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów, pomieszczeń
 • Opracowanie instrukcji prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych w oparciu o dokonaną analizę
 • Sporządzenie analizy stanu ochrony przeciwpożarowej
 • Opracowanie etatyzacji ( ilości, rodzaju oraz wagi) podręcznego sprzętu gaśniczego
 • Przeprowadzenie kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej oraz sporządzanie wniosków z jej przeprowadzenia
 • Ocena potrzeb oraz wykonawstwo w zakresie oznakowań wyjść, kierunków ewakuacji, stanowisk podręcznego sprzętu gaśniczego, wyłącznika głównego prądu
 • Opracowanie dokumentacji dotyczącej sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji na wypadek powstania pożaru lub innego zagrożenia
 • Nadzór oraz opracowanie dokumentacji z przebiegu sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji
 • Prowadzenie dokumentacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • Sporządzanie informacji z zaistniałych pożarów

Kontakt:

Grupa Techniczna

Rafał Gapiński

ul. Haliny 12, 61-054 Poznań

tel. kom.: +48 603 122 263

e-mail :serwis@grupa-techniczna.pl